Ngày Hội Trung Thu 2020

DSC09566

Trường SVIS@NT đã tổ chức Lễ Hội Trung Thu cho toàn thể học sinh của trường bao gồm các hoạt động của trường như sau:

1. Thi làm lồng đèn từ vật dụng tái chế

2. Thi nhìn hình đoán chữ

3. Múa lân: được thực hiện bởi biệt đội “lân sư rồng” của trường biểu diễn

4. Phá cỗ