Ngày Hội Trung Thu

chu cuoi

Trường SVIS@NT đã tổ chức Lễ Hội Trung Thu cho toàn thể học sinh của trường bao gồm phần trình diễn múa lân, thời trang các nước và phần phá cỗ. Ngoài chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân và màn múa lân truyền thống, năm nay các em học sinh đã làm mới không khí lễ hội bằng màn trình diễn thời trang của 14 vùng miền khác nhau trên thế giới.