Những hoạt động trong giờ sinh hoạt của học sinh

ENGLISH CLUB (5)

Các giờ sinh hoạt kỹ năng tiếng Anh, giờ đọc sách tại thư viện hay các giờ thể thao ngoài sân trường luôn thu hút sự tham gia của các em học sinh ở mọi lứa tuổi, dù đó là giờ chính khóa hay ngoại khóa. Các em tham gia trên tinh thần vừa chơi vừa học rất thú vị thông qua các hình ảnh dưới đây.