Tập đoàn Giáo dục KinderWorld

Tập đoàn Giáo dục KinderWorld được khởi nguồn vào năm 1986 tại Singapore. Chúng tôi tin tưởng rằng việc học tập sẽ trang bị cho học sinh kiến thức và các kĩ năng cần thiết cho xu hướng toàn cầu hóa trong kỷ nguyên công nghệ thông tin đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống Á đông. KinderWorld đã phát triển nhanh chóng tại Việt Nam cung cấp các chương trình giáo dục cho học sinh từ bậc Mầm non đến Phổ thông Trung học.

Vào cuối thập niên 1990, các chủ đầu tư của KinderWord đã quyết định mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài, trong đó có Việt Nam. KinderWorld đã thành lập Trường Mẫu giáo Quốc tế KinderWorld (KIK) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2000 và Trường Quốc tế Singapore tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh năm 2004.