Monthly Archives: December 2017

IMG_0293 (Copy)

Christmas Fair 2017

Hội chợ từ thiện giáng sinh (Christmas Charity Fair) 2017 được tổ chức tại SVIS Nha Trang rất vui, rất ý nghĩa. Món quà tinh thần và vật chất của các em học sinh, hội phụ Huynh và giáo viên…

Continue reading »