Monthly Archives: February 2020

so ket 7

Lễ hội Tết 2020

Vào ngày 17/01/2020, trường Liên cấp Quốc Tế Việt Nam Singapore @ Nha Trang đã tổ chức Lễ sơ kết HKI và Lễ Hội Tết 2020. Các hoạt động trong Lễ Hội Tết bao gồm văn nghệ mừng xuân, bắt…

Continue reading »