Tham dã ngoại 04/12/2020

Vào ngày 04/12/2020 vừa qua, học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 trường Liên cấp Quốc Tế Việt Nam Singapore đã có một chuyến tham quan dã ngoại ½ ngày tại Champa Island, Nha Trang, Khánh Hòa. Chuyến trải nghiệm này nhằm phát huy các kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng sống thực tế cho học sinh.

Các hoạt động bao gồm:

1. Tham quan thực hành tại vườn rau

2. Tham quan thực hành làm gốm

3. Các hoạt động team building