Thời khóa biểu

Mỗi tiết học kéo dài 45 phút.Giờ học thường bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút sáng và kết thúc vào lúc 4 giờ 15 phút chiều.

Thời khóa biểu trong một ngày được chia làm 10 phần nhằm tối ưu hóa các tiện ích và cơ sở vật chất tại trường.

thoi-khoa-bieu