Trường Quốc tế Singapore

Với mối liên kết chặt chẽ với nhiều trường của Singapore và Úc, SIS đem đến một chương trình tiểu học và trung học quốc tế dựa trên giáo trình rèn luyện kỹ năng Tiếng Anh, Toán và Khoa học  thuộc Bộ Giáo Dục Singapore và các môn học phụ của Úc. SIS phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn và Giáo dục Quốc tế Việt Nam Singapore cùng thực hiện chương trình liên kết đào tạo cho học sinh Việt Nam, kết hợp những điểm ưu việt của chương trình giáo dục Việt Nam với những môn học tiếng Anh của chương trình giáo dục quốc tế.

www.sis.edu.vn