Trường Mẫu giáo Quốc tế KinderWorld

KIK cung cấp dịch vụ giáo dục mầm non cho trẻ em từ 18 tháng cho đến dưới 6 tuổi. Chương trình học là sự kết hợp hài hòa giữa nội dung học và chơi, được thiết kế nhằm phát triển kĩ năng xã hội của trẻ em cũng như xây dựng một nền tảng học vấn vững chắc cho môn Tiếng Anh và Toán. Chương trình học cũng bao gồm các môn học tìm hiểu về Môi trường và Xã hội, các môn học kích thích Tư duy & Sáng tạo, Tin học cũng như thúc đẩy sự phát triển các kỹ năng vận động của trẻ.

www.kik.edu.vn