Tuyển Sinh

Cảm ơn sự quan tâm của Quý Phụ
Huynh dành cho Trường Liên cấp Quốc
tế Việt Nam Singapore.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý Phụ huynh dành cho Trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore (SVIS). Để giúp Quý Phụ huynh có thể quyết định việc lựa chọn môi trường giáo dục phù hợp cho con em mình, chúng tôi rất vui lòng được mời Quý Phụ huynh tham quan Trường. Chúng tôi tin  rằng một  trải nghiệm giáo dục hoàn  toàn mới đang  chờ đợi Quý Phụ  huynh  và  con  em Quý  vị  tại SVIS.

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
  • Quy chế tuyển sinh

   Quy chế tuyển sinh

   • Những quy định về tuyển sinh
   • Hồ sơ nhập học

   Xem thêm

  • Học phí

   Học phí

   Xem thêm

  • Phương tiện đưa đón học sinh

   Phương tiện đưa đón học sinh

   Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để biết thêm chi tiết.

   Xem thêm

  • Các khoản phí khác

   Các khoản phí khác

   Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để biết thêm chi tiết.

   Xem thêm

  • Đồng phục

   Đồng phục

   Tại trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore, học sinh được yêu cầu mặc đúng đồng phục quy định khi đến trường.

   Bộ đồng phục bao gồm đồng phục hàng ngày và đồng phục thể thao.

   Vui lòng liên hệ với văn phòng nhà trường để có thông tin chi tiết.

   Xem thêm