Sự kiện nổi bật

Ngày Hội Tuyển Sinh 2024

⏰⏰Trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore tại Nha Trang đã tổ chức Ngày hội tuyển sinh dành cho học sinh và phụ huynh mới. ✨✨Sự kiện nhằm giới thiệu cơ sở vật chất, chương trình và hoạt động…

Continue reading »