Sự kiện nổi bật

Top Students SVIS

CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH TỰ HÀO CỦA HỌC SINH TRƯỜNG SVIS NHA TRANG TẠI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2020 Năm học 2019 – 2020 là năm học nhiều thử thách và cam go nhất đối với học…

Continue reading »

Halloween 2020

Các hoạt động diễn đã ra trong sự kiện: – Hóa trang – Câu đố về Halloween – Làm tháp từ kẹo – Đạp bong bóng – Đoán tên đồ vật trong hộp – Trang trí hình nộm – Đập…

Continue reading »

Lễ hội Tết 2020

Vào ngày 17/01/2020, trường Liên cấp Quốc Tế Việt Nam Singapore @ Nha Trang đã tổ chức Lễ sơ kết HKI và Lễ Hội Tết 2020. Các hoạt động trong Lễ Hội Tết bao gồm văn nghệ mừng xuân, bắt…

Continue reading »