Sự kiện nổi bật

High Achiever

️ 🎉 ️💐 💐 THÀNH TÍCH ĐÁNG TỰ HÀO TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2021 CỦA HỌC SINH TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM SINGAPORE (SVIS) NHA TRANG Dưới ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh…

Continue reading »

Top Students SVIS

CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH TỰ HÀO CỦA HỌC SINH TRƯỜNG SVIS NHA TRANG TẠI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2020 Năm học 2019 – 2020 là năm học nhiều thử thách và cam go nhất đối với học…

Continue reading »