Học xá

Trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore (SVIS) tại Nha Trang đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2014 và là một trường trong hệ thống các trường thuộc tập đoàn giáo dục Quốc tế KinderWorld (Singapore). Trường có hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học hiện đại, có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế và nhận được nhiều sự hỗ trợ về chuyên môn từ các tổ chức này.

Cơ sở vật chất:

  • Hệ thống Wifi, máy chiếu được trang bị trong toàn bộ lớp học.
  • Hội trường đa chức năng, Thư viện, Phòng công nghệ thông tin, Phòng thí nghiệm, Phòng Âm nhạc và Nghệ thuật, Căn tin, Sân bóng, Sân chơi…

Trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore (SVIS) tại Nha Trang

Khu dân cư Vĩnh Điềm Trung, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: +84 258 625 1178
Email: enquiry@nt.svis.edu.vn
Website: www.nt.svis.edu.vn