Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn 

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo kết hợp những giá trị Phương Đông với kiến thức và kỹ năng cần thiết để sẵn sàng hội nhập với môi trường toàn cầu.

Sứ mệnh

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Áp dụng những phương pháp đổi mới và  tiên tiến trong dạy và học giúp học sinh có hứng thú và say mê học tập lâu dài.