Chương Trình Học

Con đường học vấn

Trường Liên Cấp Quốc tế Việt Nam Singapore cung cấp con đường học vấn được cấu trúc chặt chẽ. Sau khi hoàn thành chương trình học, ngoài những kỹ năng và kiến thức theo chương trình giáo dục chính thức của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, học sinh cũng sẽ đạt được một trình độ tiếng Anh nhất định để sẵn sàng hội nhập vào môi trường toàn cầu.

Con đường học vấn

 • Kiểm tra, Đánh giá

  Kiểm tra, Đánh giá

  Hệ thống kiểm định chất lượng và đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam cho Chương trình Việt Nam Hội Nhập và chuẩn đánh giá quốc tế cho Chương trình tiếng Anh Cambridge.

  Xem thêm

 • Cấu trúc chương trình học

  Cấu trúc chương trình học

  Chương trình Việt Nam Hội Nhập dành cho học sinh từ cấp Tiểu học đến Trung học bao gồm:

  • Các tiết học theo Chương trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam
   Bao gồm Toán, Văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân, Công nghệ, Thể dục, Tin học.
  • Chương trình Giáo Dục Nhân Cách
   Học sinh sẽ được học về các giá trị nhân văn như tính trung thực, tính kiên trì, lòng nhân ái, sự chia sẻ, tinh thần phấn đấu, giúp đỡ và tương trợ nhau khi khó khăn.

  Xem thêm

 • Những kết quả học vấn học sinh sẽ đạt được

  Những kết quả học vấn học sinh sẽ đạt được

  Sau khi hoàn tất thành công toàn bộ Chương trình Việt Nam Hội Nhập, học sinh sẽ đạt được những kết quả như sau:

  Cấp tiểu học

  • Nắm vững toàn bộ kiến thức trong chương trình giáo dục tiểu học của Bộ Giáo dục Việt Nam
  • Đạt chuẩn A2 trình độ tiếng Anh theo khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (Common European Framework of Reference –CEFR*)

  Xem thêm