Lịch năm học

Lịch học được thiết kế với mục tiêu tối ưu hóa kết quả học tập, giúp học sinh có thời gian nghỉ ngơi hợp lý để trí óc luôn sang suốt và minh mẫn. Các kỳ nghỉ cũng không quá dài để đảm bảo sự liên tục cho học tập trong năm.