Đội ngũ giáo viên

 

Thông qua Chương trình Giáo dục Việt Nam Hội Nhập, học sinh được học tập trong một môi trường hiện đại, đạt chuẩn quốc tế với đội ngũ giáo viên Việt Nam và nước ngoài có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm.

Các môn học theo giáo trình của Bộ GD & ĐT Việt Nam sẽ được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên Việt Nam đạt chuẩn. Chương trình tiếng Anh Cambridge sẽ do các giáo viên nước ngoài giảng dạy.

 • Đội ngũ Quản lý

  Đội ngũ Quản lý

  Cô Nguyễn Thị Hạnh

  HIỆU TRƯỞNG

  • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
  • Cử nhân Sư phạm ngành Lịch Sử – Chính trị

  Cô Nguyễn Thị Ngọc Liên

  QUẢN LÝ VĂN PHÒNG

  • Cử nhân Tiếng Anh
 • Quản lý Học vụ

  Quản lý Học vụ

  Thầy Riccardi Bessard

  GIÁO VIÊN TRƯỞNG

  • Thạc sĩ giáo dục
  • Cử nhân Ngành Đông Á Học & Lịch sử
  • Cử nhân Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
  • Chứng chỉ Giảng dạy Tiếng Anh TESOL
  • Giấy phép Giảng dạy