Đội ngũ giáo viên

doi-ngu-giao-vien-2017

Thông qua Chương trình Giáo dục Việt Nam Hội Nhập, học sinh được học tập trong một môi trường hiện đại, đạt chuẩn quốc tế với đội ngũ giáo viên Việt Nam và nước ngoài có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm.

Các môn học theo giáo trình của Bộ GD & ĐT Việt Nam sẽ được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên Việt Nam đạt chuẩn. Chương trình tiếng Anh Cambridge sẽ do các giáo viên nước ngoài giảng dạy.