Đội ngũ giáo viên

 

Thông qua Chương trình Giáo dục Việt Nam Hội Nhập, học sinh được học tập trong một môi trường hiện đại, đạt chuẩn quốc tế với đội ngũ giáo viên Việt Nam và nước ngoài có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm.

Các môn học theo giáo trình của Bộ GD & ĐT Việt Nam sẽ được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên Việt Nam đạt chuẩn. Chương trình tiếng Anh Cambridge sẽ do các giáo viên nước ngoài giảng dạy.

 • Đội ngũ Quản lý

  Đội ngũ Quản lý

  Cô Nguyễn Thị Hạnh

  HIỆU TRƯỞNG

  BẰNG CẤP

  • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
  • Cử nhân Sư phạm ngành Lịch Sử – Chính trị

  Cô Nguyễn Thị Ngọc Liên

  QUẢN LÝ VĂN PHÒNG

  BẰNG CẤP

  • Cử nhân Tiếng Anh
 • Quản lý Học vụ

  Quản lý Học vụ

  Thầy Riccardi Bessard

  GIÁO VIÊN TRƯỞNG

  BẰNG CẤP

  • Thạc sĩ Sư Phạm
  • Cử nhân Ngành Đông Á Học và Lịch sử
  • Cử nhân Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
  • Chứng chỉ Giảng dạy Tiếng Anh
  • Giấy phép Giảng dạy