Phương tiện đưa đón học sinh

Phụ huynh có thể tham khảo biểu phí đưa đón bằng xe buýt tại đường dẫn bên dưới. Phụ huynh có nhu cầu vui lòng liên hệ với văn phòng nhà trường để có thông tin chi tiết.

Phí đưa đón bằng xe buýt (PDF)