Sự kiện nổi bật (page 2)

Halloween 2020

Các hoạt động diễn đã ra trong sự kiện: – Hóa trang – Câu đố về Halloween – Làm tháp từ kẹo – Đạp bong bóng – Đoán tên đồ vật trong hộp – Trang trí hình nộm – Đập…

Continue reading »

Lễ hội Tết 2020

Vào ngày 17/01/2020, trường Liên cấp Quốc Tế Việt Nam Singapore @ Nha Trang đã tổ chức Lễ sơ kết HKI và Lễ Hội Tết 2020. Các hoạt động trong Lễ Hội Tết bao gồm văn nghệ mừng xuân, bắt…

Continue reading »

Teacher’s day 20/11/2019

Vào ngày 20/11 vừa qua, trường SVIS@NT đã tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam như làm báo tường, làm hoa giấy, diễn văn nghệ. Các bài báo, lẳng hoa với những nội dung đơn…

Continue reading »