Khoảnh khắc trong giờ học Tiếng Anh tại Trường.

Year 1 (1)

Giờ học tiếng Anh ở trường SVIS@NT rất thú vị, các em được học, được chơi, đóng kịch, nhảy múa theo chủ đề của bài học. Hình ảnh dưới đây là phần “dancing” của học sinh Lớp 1 và đóng kịch vở “Đi tìm kho báu” của học sinh Lớp 5.

year 5 (1) (Copy)

year 5 (2) (Copy)

year 5 (3) (Copy)

year 5 (6) (Copy)

year 5 (8) (Copy)

year 5 (10) (Copy)

year 5 (11) (Copy)

year 5 (12) (Copy)

year 5 (13) (Copy)

year 5 (14) (Copy)

Year 1 (1) Year 1 (2) Year 1 (3) Year 1 (4) Year 1 (5)