Lễ Khai giảng 2020-2021

5.9.13

Do ảnh hưởng dịch Covid 19 nên chương trình Khai Giảng năm học 2020 – 2021 ngắn gọn chỉ bao gồm phần lễ, không có phần hội.

Chương trình Lễ bao gồm:

- Chào cờ, tuyên bố lý do

- Đón học sinh Lớp 1

- Đọc thư của Chủ tịch nước

- Đánh trống khai giảng