Phương pháp dạy học STEM 2019 – 2020

pic 2

Năm học 2019 – 2020, trường SVISNT triển khai kế hoạch áp dụng ‘Phương pháp dạy học STEM”. Trong năm học này trường sẽ triển khai 3 dự án và dự án đầu tiên là “ Làm mô hình địa danh Khánh Hòa”. Dự án này được thực hiện bởi các em học sinh lớp 9 có tên “Mô hình thu nhỏ Tháp Bà Ponagar Nha Trang”.

Các em được đi thực tế quan sát khu du lịch Tháp Bà và với kiến thức đã học cùng các kỹ năng khéo léo, linh hoạt, các em học sinh lớp 9 đã biến tác những tờ giấy trắng thành một mô hình thu nhỏ trông thật sống động từ những viên gạch, tháp chính, tháp phụ, các trụ cột và cả cây cỏ xung quanh ngôi đền.