Tin tức và Sự kiện

Tap huan 10-2019

Tập huấn tháng 10/2019

Nội dụng: Kỷ luật tích cực, Dạy học tích cực Chuyên đề 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC TÍCH CỰC Chuyên đề 2: CÁC BIỆN PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẰM THỰC HIỆN GIÁO DỤC  KỈ LUẬT…

Continue reading »

pic 15

Tham quan dã ngoại

Tham quan dã ngoại là một hoạt động cần thiết trong giáo dục hiện đại. Bởi vì hoạt động mang lại nhiều điều thú vị và bổ ích sau những giờ học trên lớp. Hiểu được giá trị này, vào…

Continue reading »

chu cuoi

Ngày Hội Trung Thu

Trường SVIS@NT đã tổ chức Lễ Hội Trung Thu cho toàn thể học sinh của trường bao gồm phần trình diễn múa lân, thời trang các nước và phần phá cỗ. Ngoài chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân và…

Continue reading »