Tin tức và Sự kiện

Lễ hội Tết 2023

Lễ hội Tết 2023 được tổ chức với các hoạt động mang tính sáng tạo và gắn kết tinh thần tập thể của học sinh sau một học kỳ rèn luyện và học tập chăm chỉ. Các hoạt động thể…

Continue reading »

Halloween 2022

Halloween 2022 Nhà trường tổ chức các hoạt động nhằm mục đích phát huy tính sáng tạo, vận động thể chất và các kỹ năng hội họa. Các hoạt động bao gồm làm mặt nạ giấy, nhảy bao bố, làm…

Continue reading »