Bảo Vệ Môi Trường 🌎 🌎

⚠️ ⚠️Ô nhiễm môi trường là một thực trạng đáng báo động trong xã hội hiện đại ngày nay. Môi trường ô nhiễm gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của mỗi con người.

✊ ✊Bảo vệ môi trường là yếu tố ưu tiên hàng đầu để con người cứu lấy Trái Đất và cứu lấy tương lai của chính mình. Với chủ đề bảo vệ môi trường, các bạn học sinh lớp 2A đã cùng nhau làm những khẩu hiệu tuyên truyền nhằm kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường sống.

📸Mời Quý phụ huynh cùng nhìn lại những hình ảnh của hoạt động “Bảo Vệ Môi Trường” của các em học sinh tại Trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore tại Nha Trang.