Dạy Học Dự Án – Làm Mô Hình Hệ Mặt Trời. ☀️☀️

🔭🔭Vũ trụ là lĩnh vực khoa học luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người, cung cấp cho chúng ta kiến thức về vũ trụ rộng lớn và giải thích các hiện tượng thiên văn thú vị dựa trên căn cứ khoa học.

🔬⚗Với dự án Mô hình hệ Mặt trời, các em học sinh lớp 3A đã có cơ hội khám phá chi tiết về các tiểu hành tinh xoay quanh Mặt Trời. Từ đó các em có thể đưa ra các phương án thiết kế và thiết kế được mô hình mô phỏng Hệ Mặt Trời tạo cơ hội cho các em được trải nghiệm, được làm việc để kích thích tư duy sáng tạo, rèn các kỹ năng và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.