Diễn Tập Phương Án Phòng Cháy Chữa Cháy 🚒🚒

🔥🔥Trong buổi tập huấn phương án phòng cháy chữa cháy trong tuần này, các em học sinh học đã thực hành về các quy trình sơ tán khỏi tòa nhà và thể hiện sự ứng xử đáng khen bằng cách nhanh chóng tuân thủ theo hướng dẫn. Các em đã rời khỏi toàn nhà một cách hiệu quả, nhanh chóng cũng như kiên nhẫn đợi ngoài trời cho đến khi tín hiệu an toàn được công bố.

🏃🏃Chúc mừng các em học sinh với những thể hiện xuất sắc của mình! Phản ứng nhanh chóng và hiệu quả của các em cho thấy tầm quan trọng và an toàn trong công tác phòng cháy chữa cháy.

🚒🚒Lời cảm ơn chân thành được gửi đến đội cứu hỏa và tất cả những phòng ban liên quan đã cùng đồng hành và làm cho buổi diễn tập được diễn ra thành công tốt đẹp.