Phương Pháp Giáo Dục STEM 🤖 🤖

🔗🔎Hiện nay, giáo dục STEM là một phương pháp giáo dục đang được chú ý rất nhiều. Giáo dục STEM cũng đang được bộ giáo dục và đào tạo định hướng để phát triển cho các em học sinh, sinh viên trong những năm gần đây.

📍Cho đến năm học này, việc dạy học STEM coding đã được nâng lên một tầm cao mới, các em được vận dụng bài code của mình để hoạt động các con robot (Codey Rocky, mTiny) theo lộ trình, hoặc hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trước đó.

📎Quá trình vận dụng Robot và dạy học cho thấy được sự đầu tư của nhà trường nhằm giúp các em tiếp cận được khoa học hiện đại, phát huy tư duy, tính logic và sự trải nghiệm trong học tập. 📸Mời Quý phụ huynh cùng nhìn lại những hình ảnh trong hoạt động “Phương Pháp Giáo Dục STEM” tại Trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore tại Nha Trang.