Halloween 2020

pic 33

Các hoạt động diễn đã ra trong sự kiện:

- Hóa trang

- Câu đố về Halloween

- Làm tháp từ kẹo

- Đạp bong bóng

- Đoán tên đồ vật trong hộp

- Trang trí hình nộm

- Đập hộp pinata