Halloween 2020

Các hoạt động diễn đã ra trong sự kiện:

– Hóa trang

– Câu đố về Halloween

– Làm tháp từ kẹo

– Đạp bong bóng

– Đoán tên đồ vật trong hộp

– Trang trí hình nộm

– Đập hộp pinata