Teacher’s day 20/11/2019

pic 18

Vào ngày 20/11 vừa qua, trường SVIS@NT đã tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam như làm báo tường, làm hoa giấy, diễn văn nghệ. Các bài báo, lẳng hoa với những nội dung đơn giản nhưng chứa đựng tấm lòng của các em học sinh đối với thầy cô – người lái đò miệt mài trên dòng sông kiến thức.

Các hoạt động tuy giản đơn nhưng để lại trong lòng thầy cô một tình cảm thân thương, tôn sư trọng đạo từ các em học sinh giúp thầy cô có thêm động lực và tiếp tục gắn bó với nghề.