Monthly Archives: October 2020

pic 33

Halloween 2020

Các hoạt động diễn đã ra trong sự kiện: – Hóa trang – Câu đố về Halloween – Làm tháp từ kẹo – Đạp bong bóng – Đoán tên đồ vật trong hộp – Trang trí hình nộm – Đập…

Continue reading »