Halloween 2022

Halloween 2022 Nhà trường tổ chức các hoạt động nhằm mục đích phát huy tính sáng tạo, vận động thể chất và các kỹ năng hội họa.

Các hoạt động bao gồm làm mặt nạ giấy, nhảy bao bố, làm xe cút kít, hóa trang mặt và trình diễn thời trang Halloween.