Lễ hội Tết 2023

Lễ hội Tết 2023 được tổ chức với các hoạt động mang tính sáng tạo và gắn kết tinh thần tập thể của học sinh sau một học kỳ rèn luyện và học tập chăm chỉ. Các hoạt động thể hiện sự sáng tạo và khéo léo của các em học sinh bao gồm vẽ và trang trí Thiệp Tết, đi cà kheo và đi cầu Kiều.