Năm học 2017 – 2018

Hình ảnh học sinh học bơi

Hình ảnh Lễ sơ kết học kì 1 năm học 2017- 2018

Hình ảnh hội chợ Giáng Sinh 2017

Hình ảnh học sinh tham quan dã ngoại HKII năm học 2017-2018

Hình ảnh học sinh tham quan dã ngoại HK1 năm học 2017-2018

Hình ảnh Trung Thu 2017

Hình ảnh Halloween