Ngày nhà giáo Việt Nam và Sự kiện ngày hội thể thao

Các nội dung trong sự kiện:

– Chạy điền kinh

– Nhảy bao bố

– Đá bóng vào gôn

– Nhảy dây tập thể

– Nhảy Aerobic