Tham quan trải nghiệm thực tế ngày 21/10/2022

Vào ngày 21/10/2022 nhà trường sẽ tổ chức cho toàn thể học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 đi trải nghiệm thực tế tại Khu du lịch Phan Gia Xanh, Diên Khánh, Khánh Hòa.

Các em học sinh được học làm nông dân trên đồng ruộng, làm bánh xèo và tham gia các hoạt động tập thể.

Những hoạt động này giúp các em phát huy tính đoàn kết làm việc tập thể, sự tương tác lẫn nhau cũng như các kỹ năng giao tiếp, tính khéo léo và các kỹ năng sống thự tế.