Ngày nhà giáo Việt Nam và Sự kiện ngày hội thể thao

run 21

Các nội dung trong sự kiện:

- Chạy điền kinh

- Nhảy bao bố

- Đá bóng vào gôn

- Nhảy dây tập thể

- Nhảy Aerobic